Výhody mediace

  • podporuje spolupráci a komunikaci mezi stranami konfliktu;
  • orientuje se na hledání řešení, nikoli viníka;
  • ponechává stranám konfliktu zásadní vliv na průběh mediace a výsledné řešení;
  • umožňuje kreativně hledat různé formy řešení;
  • je dobrovolná, strany mohou jednání kdykoliv přerušit, nebo ukončit;
  • uchovává soukromí stran a sdílených informací;
  • je výrazně levnější a rychlejší než soudní řízení.