Mediace v pracovněprávních sporech

V poslední době bylo před soudy projednáváno několik případů s diskriminačním prvkem v pracovněprávních vztazích (či oblasti přístupu k zaměstnání), kde na straně žalobce figuroval zaměstnanec (případně uchazeč o zaměstnání), který se cítil jednáním zaměstnavatele (potencionálního zaměstnavatele) diskriminován.

Za diskriminaci v pracovněprávních vztazích či přístupu k zaměstnání je možno obecně považovat takové jednání, kdy je osoba vystavena odlišnému, méně příznivému zacházení, oproti jiným osobám ve srovnatelné situaci, ledaže by takové odlišné zacházení bylo možno ospravedlnit sledováním legitimního cíle a prostředky k dosažení takového cíle by byly přiměřené a nezbytné. Přesná definice diskriminačního jednání je obsažena v zákoníku práce a antidiskriminačním zákoně (zákony č. 262/2006 Sb. a č. 198/2009 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů).

Jedná se o typické spory, kde by řešení mediací bylo maximálně vhodné. A v jakých dalších případech může mediace v pracovněprávních sporech pomoci? Jde například o následující situace:

  • hledání řešení komunikačních bariér mezi zaměstnancem a manažerem (např. při osobních nedorozuměních, které ovlivňují fungování týmu);
  • závažnější problémové situace ve fungování jednotlivců a týmů, kde nemusí být personální útvar vnímán jako neutrální útvar (např. sexuálním obtěžování, mobbing, bossing – tj. tam, kde je vítán „neutrální“ odborník – mediátor);
  • zprostředkování řešení sporů se zaměstnanci např. při hromadném propouštění, propouštění z organizačních důvodů či důvodů nedostatečného výkonu před tím, než celá situace skončí u soudního jednání;
  • stížnosti klientů na neprofesionální jednání zaměstnanců;
  • jednání prostřednictvím mediátora s odborovou organizací při dlouhodobé nedohodě o kolektivní smlouvě;
  • mediace pomáhá při rozšiřování kvalifikace zaměstnanců personálních útvarů formou tréninků mediace jako dalšího způsobu řešení problémů.

Pro zřejmé výhody mediace i zvýšení prestiže zaměstnavatele mají dokonce některé korporace ve svých interních předpisech zakomponováno povinné řešení zaměstnaneckých sporů formou mediace přednostně před jakýmkoliv jiným postupem.